עו"ד גירושין אסתר שלום – מהו הסכם גירושין?

מאת: מסחרי ● צילום: מסחרי ● 26/6/2021 07:46 ● ערב ערב 3023
הסכם גירושין הינו הסכם שנערך בין שני בני זוג שהחליטו להתגרש כדי לקבוע יחדיו ולהסדיר את עצם הסכמתם לגירושים ומתן הגט, וכן את העניינים הנלווים לגירושים, כגון תשלומי המזונות, משמורת הילדים והסדרי הראיה, וחלוקת הרכוש המשותף, וזאת במקום לנהל הליכי גירושין בבית המשפט.
עו''ד גירושין אסתר שלום – מהו הסכם גירושין?
תגיות:

יחד עם זאת, חשוב גם להבהיר שבשונה בהסכם רגיל, על מנת שהסכם הגירושין ייכנס לתוקף, עליו לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, וזאת כפי שקובע סעיף 2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973. עוד חשוב להבהיר שאישור ההסכם לא יינתן באופן אוטומטי ופורמאלי, כי אם רק לאחר שבית המשפט/בית הדין וידא היטב ששני בני הזוג חתמו עליו מרצונו החופשי (ולא כתוצאה מהפעלת לחץ בלתי הוגן של אחד מבני הזוג), וששניהם מבינים היטב את תוכנו, משמעותו, ותוצאותיו, וסעיפיו אינם מקפחים חלילה את אחד מבני הזוג ו/או את ילדיהם המשותפים, במידה שיש להם כאלו.  אישור ההסכם אף מעניק להסכם תוקף כשל פסק דין, כך שבמידה שהוא יופר חלילה על ידי מי מהצדדים, הצד השני יוכל לאכוף אותו כשם שאוכפים פסק דין, ולרבות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

מדוע כדאי לערוך הסכם גירושין

ככלל, כאשר שני בני זוג מחליטים להתגרש ולהיפרד זה מזה, עומדות בפניהם שתי דרכים לניהול הליך הגירושין שלהם והסדר כל העניינים שנוגעות אליו: הגשת תביעת גירושין וניהול הליכי הגירושין במסגרת בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, או עריכת הסכם גירושין.

נוכח שתי האופציות הללו, אין ספק ואין חולק שהאופציה של עריכת הסכם גירושין היא העדיפה מביניהן.

כאשר מדובר בהגשת תביעת גירושין, שני הצדדים נאלצים לא פעם לנהל הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, תוך בזבוז זמן, כסף, ואנרגיה רבים. בנוסף, עליהם גם לקחת בחשבון שהם למעשה מפקידים את גורלם בידי הערכאה השיפוטית, תוך לקיחת הסיכון שפסק הדין שיינתן על ידה לא יהיה מקובל על מי מהם או אף על שניהם יחדיו, דבר שעלול לגרור את המשך ההתכתשות והמאבקים המשפטיים ביניהם.  

לעומת זאת, כאשר בני הזוג בוחרים לחתום על הסכם גירושין, הם אלו שמקבלים את ההחלטות לגבי ההסכמה להתגרש ויתר העניינים הנלווים לגירושין, והם אלו שקובעים בעצמם את התנאים שמקובלים עליהם בנושאים אלו. שכן, ניהול המו"מ על הסכם הגירושין מאפשר לבני הזוג לשתף פעולה, להתחשב זה בזה, ולהגיע יחדיו להסכמות הדדיות שמקובלות על שניהם בכל הקשור לענייני הגירושים שלהם, ולעגן אותן בכתב ובצורה מסודרת ומפורטת במסגרת ההסכם, במקום להגיש תביעת גירושין ולנהל מאבקים משפטיים מייגעים, מתישים ויקרים, ומבלי לדעת מראש איזה פסק דין יינתן בסופם.

 

מהם הנושאים שנהוג לכלול במסגרת הסכם גירושין

 

הסכמי הגירושין מתייחסים בדרך כלל לנושאים העיקריים הבאים:

  • מתן הגט: עצם ההסכמה ההדדית של שני בני לגירושין ומתן הגט. לדוגמא, מקובל לציין בהסכם ששני בני הזוג מצהירים על רצונם להיפרד זמ"ז בגט פיטורין, וכי לשם כך הם מסכימים לחתום במעמד אישור ההסכם על הגשת בקשה משותפת לבית הדין הרבני ולהגישה אליו תוך מספר ימים לאחר מועד אישור ההסכם, וכן לעשות את כל הדרוש על מנת לבצע את מתן וקבלת הגט בהקדם האפשרי.
  • חלוקת הרכוש המשותף: במסגרת נושא זה יש לקבוע מהו היקף הרכוש המשותף שנצבר על ידי בני הזוג במהלך נישואיהם, כגון דירת מגורים, תכולת דירת המגורים, כלי רכב, חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, פנסיה/קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח, זכויות בעסק משפחתי, וכיו"ב, וכיצד יבוצע אופן חלוקת הרכוש המשותף בין שני בני הזוג. סעיף זה גם כולל חלוקת חובות משותפים בין בני הזוג, לרבות חוב משכנתא.
  • משמורת הילדים: בנושא זה יש לקבוע את סוג המשמורת על הילדים, יחידנית או משותפת, וחלוקת זמני השהות/הסדר הראיה בהתאם. חשוב לקבוע בעניין זה לא רק אצל מי יתגוררו הילדים וישהו במהלך ימות השבוע, אלא גם אצל מי ומתי הם ישהו במהלך חגים, חופשים, ואירועים משפחתיים וכיו"ב.
  • תשלומי מזונות ומדור: נושא זה מתייחס לסכומי תשלומי המזונות והמדור לילדים ו/או לאשה. חשוב לקבוע סכום שיהיה הוגן ומספק באמת, וכן את מועד התשלום ואופן ביצועו בפועל.
  • החלטות לגבי הילדים: בנושא זה יש לקבוע את הדרך לקבלת החלטות משותפות בעניינים מהותיים הנוגעים לילדים, כגון מסגרות החינוך שלהם, נסיעות לחו"ל, פניה לטיפול פסיכולוגי, וכיו"ב.
  • יישוב מחלוקות בעתיד:  קביעת מנגנון ליישוב מחלוקות בעתיד במידה שהן תתעוררנה בין בני הזוג, לרבות לגבי אופן יישום הסכם הגירושין ו/או פרשנותו (כגון פניה למגשר שמוסכם על שניהם).

 

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם גירושין

 

שינוי הסכם גירושין. למרות שהסכם הגירושין הינו הסכם יוצא דופן במובן זה שעליו לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני כדי להיכנס לתוקף, ניתן לערוך בו שינויים או לתקן אותו גם לאחר שהוא אושר כאמור, אך זאת בכפוף לכללים שנקבעו בעניין זה. כך, לדוגמא, לא  ניתן לשנות את סכום המזונות או את קביעת משמורת הילדים והסדרי השהייה מבלי שהוכח "שינוי נסיבות מהותי" ביחס לנסיבות ששררו במועד עריכת ההסכם.

כשם שעריכת ההסכם מלכתחילה טעונה אישור של הערכאה השיפוטית, כך גם שינוי ההסכם או תיקונו טעונים אישור כזה. לפי הפסיקה, כדי לאשר את שינוי ההסכם, יש לפנות שוב לאותה ערכאה השיפוטית שאישרה אותו מלכתחילה, ולהגיש בפניה בקשה לשינוי או תיקון הסכם גירושין. כלומר, לא ניתן לשנות בבית המשפט לענייני משפחה הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני, ולהיפך.

ביטול הסכם גירושין. ניתן אף לבטל את הסכם הגירושין, אם כי רק במקרים חריגים ומשמעותיים, וגם לשם כך יש לפנות שוב לאותה ערכאה שיפוטית, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, שאישרה אותו מלכתחילה. לשם קבלת תביעה לביטול הסכם גירושין על התובע להוכיח שקיימת עילת ביטול שמצדיקה זאת. מדובר בעילות הביטול הרגילות לפי דיני החוזים, כגון מרמה, חוזה למראית עין, עושק, וכיו"ב. לחלופין ניתן לבקש את ביטול הסכם הגירושין במקרה שבו נפל פגם בהליך אישור ההסכם על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, ולמשל במקרה שבו האישור נעשה באופן אוטומטי, ומבלי שבית הדין/בית המשפט וידא  קודם לכן שהצדדים חתמו עליו מרצונם החופשי, והם מבינים היטב את תוכנו ותוצאותיו, ושהוא אינו מקפח את אחד הצדדים או את ילדיהם המשותפים.

פנו אל עו"ד אסתר שלום, האמונה על ניהול תיקי משפחה מורכבים ובעלת ניסיון משמעותי בייצוג הצוואה וקבלו תמיכה וייעוץ מקצועי!

יודגש כי המאמר אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ובכל עניין בנושא מומלץ לפנות לעורך דין גירושין המתמחה בתחום.

 

עו״ד אסתר שלום

דרך אבא הלל 7, רמת גן, 5252204

טלפון: 052-970-6731

https://ester-law.co.il


חדשות אילת והערבה - יום יום באילת

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש