רשות הטבע והגנים: ''בממשה אילת מתבצעת פעילות בלתי חוקית של שיט ודיג''

מאת: ניר אמיתי ● 4/12/2020 09:10 ● ערב ערב 2994
סאגת הממשה הזמני/קבוע ממשיכה להיגרר ● הוועדה המחוזית אישרה את המשך פעילותו במתקן הקיים לשנה נוספת, עם אפשרות להארכה לארבע נוספות, ובתנאי שתקודם החלופה שתבחר למיקום קבע ● בעיריית אילת תומכים בחלופה הצמודה לשטח הקיים כיום ● וברשות הטבע והגנים מוטרדים מהעדר אכיפה של שיט ודיג המתבצעים לדבריהם ללא כל התערבות מצד הנמל ● נציג חנ''י: ''גם הרחצה בחוף הדקל, מוש והחשמל אסורה מי עושה להם משהו?'' ● כמו כן, יתכן כי קידום תכנית הממשה בנפרד מתכנית הנמל תאפשר לפטור את המיקום שייבחר מעריכת תסקיר סביבתי ● אך ההחלטה שהתקבלה מדגישה כי כל פעילות שלא הוגדרה במפורש בהיתר תחשב לסטייה ממנו לרבות דיג ושיט
רשות הטבע והגנים:  ''בממשה אילת מתבצעת פעילות  בלתי חוקית של שיט ודיג''
דייגי חכה בתחום הממשה מבצעים דיג אסור (צולם בינואר 2016) ● צילום: החברה להגנת הטבע