דוח מבקר העירייה: חשש לפלילים במחלקת ההנדסה בעירייה

מאת: איציק נועם ● צילום: עומר כרמון ● 20/11/2020 09:36 ● ערב ערב 2992
מרפסת לא חוקית שקיבלה הכשר בידי בכירי ההנדסה בעירייה ● העדר בקרה ופיקוח על הקצאת חניות לנכים ליד הבית ● ו-1,939 תיקי פיקוח פתוחים ● אלו ממצאי דוח הביקורת של מבקר עיריית אילת ל-2019
דוח מבקר העירייה: חשש לפלילים במחלקת ההנדסה בעירייה
יפרוש בשנה הבאה מתפקידו. מבקר העירייה עו
תגיות: