אכזריות לשמה: צדו צבי והעלו סרטון לתיקתוק

מאת: ● 14/10/2020 10:39 ● ערב ערב 2986
בפעילות משותפת של רשות הטבע והגנים ומשמר הגבול של משטרת ישראל עצרו 2 חשודים שמסרטון טיקטוק עלה שצדו צבי. בחיפוש בביתו של אחד החשודים אף אותרו 2 וחצי ק''ג הרואין.
סרטון התיקתוק שאותר על ידי הפקחים (פרינטסקרין מתוך הסרטון)