ביהמ''ש ביטל את זכייתה של החברה של עובד קימה במכרז חוף נפטון

מאת: רותם נועם ● 27/8/2020 16:29 ● ערב ערב 2981
המכרז שעמד בלב הסערה בשנה האחרונה בוטל לאחר שהתקבלה טענתו של יו''ר האופוזיציה יניב חנו על אי עמידה בתנאי הסף של המכרז ● ביהמ''ש דחה את טענת השיהוי שהעלתה חכ''א ואף ביקר את התנהלותה כמעוררת תמיהה: ''לא ברור מדוע פורסם המכרז בשלב בו פורסם, לפני שבשלו התנאים להפעלת מזנון חוף, ומדוע נקבעה התקשרות תוך שבעה ימים מיום ההכרזה על הזוכה במכרז'', קבעה השופטת. ''המניעה התכנונית הייתה ידועה לחכ''א עוד בטרם פורסם המכרז, ואף לשיטתה נדרשו חודשים אחדים כדי להסדירה. אין מחלוקת כי עד לשלב זה לא נחתם הסכם ההתקשרות בין הצדדים. אף בהעדר הסכם התקשרות, אישרה חכ''א לאור השמש לבצע עבודות שיפוץ במבנה ומחוצה לו, בסך של כ-200,000 ₪, בדרך של קיזוז מדמי השכירות העתידיים. התנהלות זו תמוהה נוכח העובדה שעובר לפרסום המכרז, היה ידוע לחכ''א כי לא מדובר בפעילות עסקית שניתן יהיה להוציא אל הפועל באופן מיידי'' ● עם זאת נדחו טענות חכ''א בנוגע לחוסר תום לב ורדיפה פוליטית מצדו של חנו, ומהעבר השני נדחו טענות חנו בנוגע לניגוד עניינים בין מאיר יצחק הלוי לעובד קימה ● על חכ''א וקימה נפסקו הוצאות בגובה 7,500 שקל כל אחד
ביהמ''ש ביטל את זכייתה של החברה של עובד קימה במכרז חוף נפטון
צילומים: רותם נועם ועומר כרמון