נבחר תוואי חיבורה של אילת למערכת הגז הטבעי מים המלח

מאת: רותם נועם ● 4/6/2020 12:02 ● ערב ערב 2969
רגע לאחר שהוכנסה לתכנית המתווה שפרסם משרד האנרגיה במטרה להתניע את המשק הישראלי פוסט הקורונה ● ורגע לפני שהיא נדונה בוועדת הפנים ואיכות הסביבה הקרובה ● עולה התכנית לחבר את אילת לרשת הגז הטבעי, לדיון בפני המועצה הנפתית הארצית לתכנון ובניה ● שבוחרת את התוואי בו יונח, אם אי פעם יונח ● המיקום המועדף: לאורך כביש 90
נבחר תוואי חיבורה של אילת  למערכת הגז הטבעי מים המלח
החסרונות המרכזיים של תוואי כביש 90 - מעבר בקו שבר פעיל וריבוי תשתיות. שטייניץ