בקשה לייצוגית נגד אונב' בן גוריון: השיבי סכומים שנגבו בתקופה בה האונב' סגורה בשל הקורונה

מאת: רותם נועם ● 6/5/2020 18:18 ● ערב ערב 2965
סטודנט באוניברסיטת בן גוריון הגיש בקשה להכרה כתביעה ייצוגית כנגד המוסד האקדמי, על מנת שישיב לסטודנטים את דמי התשלום היחסי ששילמו בתקופת הקורונה, בעבור שירותים נלווים, כשרותי אבטחה ורווחה ● רקטור האונב' פרופ' היימס הגיב במכתב והסביר כי: ''קביעת שער הלימוד והפחתתו נמצאת בידי האוצר, לא האוניברסיטאות...שכר הלימוד מהווה רק כ-15% מהתקציב השוטף של האוניברסיטה...וכידוע, הסמסטר ממשיך והמורים והמתרגלים זכאים לקבל את משכורותיהם היות והם ממשיכים לחקור וללמד, גם אם באמצעים מקוונים, אף כי ישנה ירידה בהוצאות מסוימות''
בקשה לייצוגית נגד אונב' בן גוריון:  השיבי סכומים שנגבו בתקופה בה האונב' סגורה בשל הקורונה
רק 15% מתקציב הקמפוס מגיע משכר הלימוד של הסטודנטים, השאר מסובסד על יד המדינה. קמפוס בן גוריון באילת