אפקט סגירת שדה דב: גל ראשון של פיטורי עובדים בארקיע

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: ● 31/5/2019 10:55 ● ערב ערב 2917
ארקיע מפטרת עובדים כצעד ראשון לפני סגירת שדה דב ● לאחר סגירת השדה צפויים פיטורים נוספים
אפקט סגירת שדה דב: גל ראשון של פיטורי עובדים בארקיע