תכנית השימושים הזמניים בשטח השדה המתפנה בפני הכרעה גורלית

מאת: רותם נועם ● צילום: ● 8/3/2019 14:37 ● ערב ערב 2905
בישיבת מועצת העירייה הוצגה בתחילת החודש התכנית לשימושים זמניים לעשר שנים בשטח השדה המתפנה בטרם אושרה על ידי חברי המועצה ● כעת מתגלה כי על מנת שתוכל לממש את מלוא תכניותיה לשטח ● על העירייה להגדיל את זכויות המימוש המותרות בשטח מ-10% ל-20% ● שכן בהעדר אישור כזה מהוועדה המחוזית, יוותר השטח ברובו שטח פתוח, ללא כל פעילות ● נציגת הוועדה המחוזית התרתה בעירייה: "עליכם לנמק בקשה כזו, ולהגישה בתוך שבוע" ● יצחק הלוי: "החלום הרע מבחינתי זה שאנחנו נעמוד מול חור שחור בטבורה של העיר, אנחנו רוצים לצאת לעבודה במינימום זמן" ● הצפי לתחילת העבודות: אוקטובר השנה
תכנית השימושים הזמניים בשטח השדה המתפנה בפני הכרעה גורלית