מנכ''ל ארקיע מודה: האיחורים בארקיע בגלל שלא צפינו ולא תכננו כראוי את המעבר למטוסים גדולים

מאת: איה פלשקס ● צילום: עומר כרמון ● 20/9/2017 09:56 ● ערב ערב 2829
מה לעזאזל קורה עם האיחורים בארקיע? ● מנכ''ל החברה ניסה לתת הסברים מול חברי המועצה שזימנו דיון מיוחד בנושא ● כניסתם של המטוסים הגדולים שמצריכים יותר זמן וכן גלגלים מוסעים ואפילו העלאת נכים עם כסאות גלגלים ● אלו האשמים לטענת המנכ''ל שלא שכח לשלוח איום מרומז כי לחברה עומדת אפשרות לצמצם את תדירות הטיסות לאילת ובכך לצמצם איחורים
מנכ''ל ארקיע מודה: האיחורים בארקיע  בגלל שלא צפינו ולא תכננו כראוי  את המעבר למטוסים גדולים