מלחמת ההפרדה בין בנים לבנות: 'הסיירת' מאיימת על 'בני עקיבא'

מאת: עומר כרמון ● 30/5/2014 22:33 ● ערב ערב 2656
תנועת נוער אילתית חדשה קוראת תיגר על 'בני עקיבא' הוותיקה. היא מכונה בשם 'סיירת' ובניגוד למקובל בסניף 'בני עקיבא' באילת, קיימת בה הפרדה ברורה בין בנים לבנות ודגש רב יותר על לימודי קודש. הוויכוח הסוער אילץ השבוע את ראשי הציבור הדתי-לאומי באילת לפרסם את עמדתם בנושא: הם לא שללו הקמת תנועת נוער חדשה, אך הזהירו שהדבר יפגע ב'בני עקיבא'. הם קראו למפעילי תנועת 'הסיירת' לחדול מלקיים את פעילויותיה בזמני הפעילות של התנועה המקבילה
מלחמת ההפרדה בין בנים לבנות: 'הסיירת' מאיימת על 'בני עקיבא'