חריגות בנייה בביתו של סגן ראש העירייה ומחזיק תיק ההנדסה

מאת: עומר כרמון ● 4/4/2014 20:07 ● ערב ערב 2648
משה אלמקייס: "מיד כשנכנסתי לתפקיד, לקחתי על עצמי לבדוק אם יש לי חריגות בבית. בשביל שלא יהיה פתחון פה לאף אחד. הרסתי עם דמעות בעיניים פרגולה שעלתה לי 28 אלף שקלים, בשביל להוות דוגמה". מכתב אנונימי שנשלח לראש העירייה, מאיר יצחק הלוי: "מאז שמינית את משה אלמקייס כסגן ראש העירייה ומחזיק תיק ההנדסה, אנו, עובדי ההנדסה, נחשפנו ונחשפים למעשים שלא ייעשו, בניגוד למינהל תקין: דוגמה אחת היא בקשתו לקבל לידיו את תיק הבינוי של ביתו האישי. דוגמה נוספת הינה בקשתו לקבל לידיו את תיק הבינוי של הגן אותו מנהלת אשתו". ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי: "עקרונית, איני מתייחס למכתבים אנונימיים. יכולים להיות עשרות גורמים שלא חפצים ביקרו או ביקרי, ויכולים להוציא מסמכים מהסוג הזה"
חריגות בנייה בביתו של סגן ראש העירייה ומחזיק תיק ההנדסה