שר הרווחה יבחן מענק קירור לקשישי אילת

מאת: מערכת יום יום באילת ● 21/8/2012 14:56 ● ערב ערב 2064
בפתח הדיון הציג ראש העירייה בפני השר נושאים רבים ובכללם: צרכיהם המיוחדים של המטופלים לאור אופייה המיוחד של העיר, אופי עבודת האגף והקשיים בהם הם נתקלים בעבודתם השוטפת ופריסת השירותים המקצועיים הניתנים לאוכלוסייה המטופלת באגף. בנוסף, הוצג בפני השר הקושי הרב בגיוס עובדים סוציאליים, החוסר של עובדים וההתמודדות הקשה של האגף כתוצאה ממצוקה זו
שר הרווחה יבחן מענק קירור לקשישי אילת