GO שחר GO

מאת: מירב לוי דיאמנט ● 2/8/2012 00:32 ● ערב ערב 2561
ביום שלישי השבוע בדיוק בשעה 14:00 עצרה העיר נשימתה כשאי שם בווימות’ הרחוקה שבאנגליה, בטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס תחת שמיים מעוננים וברוח של כ – 16 ק"מ בשעה, הרים הגולש האילתי שחר צוברי מפרש ויצא לדרך באולימפיאדה השנייה בקריירה שלו. מירב לוי דיאמנט מביאה קווים לדמותו של הגולש, מה אומרים הכוכבים?
GO שחר GO