החברה להגנת הטבע נגד הישיבה התיכונית

מאת: עומר כרמון ● 8/6/2012 08:37 ● ערב ערב 2553
עיריית אילת הפקידה להתנגדות הציבור את התוכנית לתוספת קרוואנים לישיבה התיכונית, על חשבון זכויות בנייה שיילקחו מבית הספר 'בגין'. החברה להגנת הטבע: "מתחם הקרוואנים מהווה מטרד סביבתי, חברתי ותכנוני". בדיקת 'ערב ערב' העלתה כי המידע שנמסר לחברי ועדת המשנה שאישרו את תוספת הקרוואנים, לא היה נכון. אריה פבר, הרוח החיה מאחורי הקמת הישיבה, מודה, כי יש הרבה מה לשפר בישיבה מבחינה חזותית וחינוכית. הוא דחה את הביקורת לגבי מספר התלמידים האילתים הנמוך בישיבה, וטוען כי יש לאפשר לה להמשיך לפעול, כדי לרכוש את אמון ההורים
החברה להגנת הטבע נגד הישיבה התיכונית