29 אחוזים מהעסקים באילת פועלים ללא רישיון

מאת: עומר כרמון ● 30/3/2012 14:18 ● ערב ערב 2543
ממשרד הפנים נמסר ל'ערב ערב', כי באילת פועלים 2,407 עסקים טעוני רישוי, מתוכם 708 עסקים פועלים ללא רישיון. הסיבות העיקריות להיעדר רישיון עסק: אי הסדרה של נושאי תכנון ובנייה ואי עמידה בתנאי כיבוי אש. העירייה: "מספר העסקים הפועל ללא רישוי בעיר, עומד על 342. בכוונתנו להגביר את האכיפה"
29 אחוזים מהעסקים באילת פועלים ללא רישיון