למי מיועד השוק העירוני החדש?

מאת: עומר כרמון ● 28/3/2012 20:26 ● ערב ערב 2543
עיריית אילת פרסמה מכרז לשכירת מגרש והפעלה של שוק עירוני. תמורת הפעלת השוק, מתחייבת העירייה לשלם לזוכה תמורה חודשית קבועה, והוא יוכל לשמור לעצמו את כל הכספים שיקבל ממפעילי הדוכנים. למרות שהשוק מיועד לאוכלוסיה חלשה, נגישותו של המגרש לקהל הרחב מהווה חלק קטן מאוד בשיקולים לבחירת הזוכה
למי מיועד השוק העירוני החדש?