כיתת כוננות של עובדי הנמל

מאת: מערכת יום יום באילת ● 10/3/2012 19:53 ● ערב ערב 2064
מערך האבטחה בנמל אילת מורכב מיוצאי יחידות קרביות שבזמן חירום ייקראו לשירות מילואים. גיוסם עשוי ליצור מחסור במאבטחים. במקרה כזה, עובדי הנמל אמורים לבצע בעצמם את משימות האבטחה. כדי לפתור את הבעיה, הוקמה בנמל כיתת כוננות, המורכבת מעובדי הנמל שהתנדבו לכך. בימים אלה רוכש הנמל עבורם כלי נשק מתאימים
כיתת כוננות של עובדי הנמל