מתקן ההתפלה הנוסף של אילת יוקם בעקבה?

מאת: עומר כרמון ● 1/3/2012 07:53 ● ערב ערב 2539
ישראל וירדן דנות בהקמה משותפת של מתקן התפלה בעקבה, שיבטל את התוכנית להקמת מתקן התפלה נוסף סמוך לחוף כלובי הדגים. בשל המחסור במים לחקלאות בערבה, הורתה רשות המים להעביר את מתקן ההתפלה האילתי הישן לתפוקה מלאה. המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים יבדוק האם הגברת ההתפלה תגרום לנזק סביבתי במפרץ אילת. עמותת 'צלול': "צריך לבדוק את ההשפעה הסביבתית ולהחליט מה יותר חשוב, הים או החקלאות"