על הנסים ועל הנפלאות

מאת: ● 21/12/2011 16:11 ● ערב ערב 2529
איך קיבל התינוק ניסים פרץ את חייו לאחר כמה שעות ללא נשימה?. איך ניצלו חייו של מפעיל המנוף הכבד על ידי השגחה עליונה?. איך הצליח ד"ר צברי להחיות תינוק שיצא מת מבטן אימו. ואיך יצאו ארז שפר וחברו ללא שריטה מתאונת טוטל לוסט?. ניסים שכאלו, מיוחד לחנוכה
על הנסים ועל הנפלאות