פרסומת
דלג

דו"ח ביקורת חמור של משרד הפנים: העירייה שוב נכשלה בניהול התקציב

מאת: עומר כרמון ● 12/8/2011 13:47 ● ערב ערב 2510
משרד הפנים: בשנת 2010, עיריית אילת לא תיקנה כמעט אף אחד מהליקויים שנמצאו בשנים קודמות. ההוצאות חרגו, חובות לא שולמו בזמן, קרקעות הוקצו שלא על פי הנהלים, ועדות לא התכנסו, כספי תמיכות הועברו בניגוד לנהלים, כספים לא הופקדו בחשבונות הבנק הנכונים. העירייה: "ישנו קיטון משמעותי ביתרות החוב"
דו''ח ביקורת חמור של משרד הפנים: העירייה שוב נכשלה בניהול התקציבתמונת מצב עגומה ביותר עולה מדו"ח ביקורת שהוכן עבור משרד הפנים ועוסק בהתנהלותה הכלכלית של עיריית אילת. מהדו"ח עולה, בין השאר, כי בשנת 2010 איחרה העירייה בתשלום חובותיה לספקים, למס הכנסה ולביטוח לאומי. סכום הפיגור הכולל הסתכם בכ- 40 מיליון שקלים. מחצית מהסכום: שיקים דחויים שנתנה העירייה ולא ניתן היה לפדות אותם במועד. בשל חובותיה, שילמה העירייה בשנה שעברה, סכום עתק של 2.5 מיליון שקלים בגין ריבית פיגורים. בעיריית אילת מסרו בתגובה, כי בשנת 2010, נרשמה ירידה בעומס ההלוואות לפירעון (231 מיליון שקלים ב- 2010, לעומת 240 מיליון שקלים בשנת 2009 - אך 222 מיליון שקלים בשנת 2008).

לפני שנה, בעקבות דו"ח ביקורת חמור קודם של משרד הפנים, מסרה העירייה ל'ערב ערב', כי היא "עושה את כל הפעולות הנדרשות על מנת שבשנים הבאות, הליקויים לא יחזרו על עצמם". אולם בדו"ח הביקורת הטרי, נמצא כי עיריית אילת לא תיקנה כמעט אף אחד מהליקויים: הנחות בארנונה ניתנו גם השנה שלא לפי נוהלי משרד הפנים, סכומי ההוצאות בחלק ניכר מסעיפי התקציב לא היו ריאלים לביצוע בפועל והייתה בהם חריגה, מרבית ועדות החובה לא התכנסו בתדירות שנקבעה בתקנות, התקציב אושר באיחור על ידי מועצת העיר, למרות הדו"חות הקודמים ובדיקה שנערכה בנושא בידי הוועדה לחיוב אישי, העירייה המשיכה להקצות קרקעות שלא על פי הנהלים. הכספים שהתקבלו ממשרדי הממשלה לשם ביצוע פרויקטים בעיר לא הופקדו כנדרש בחשבונות בנק נפרדים (כדי למנוע מצב שכסף זה ישועבד, בשל חובות).

עוד ציין דו"ח הביקורת, כי בשנת 2010, פעלה העירייה ללא תקציב, מכיוון שמשרד הפנים סירב לאשר את הצעת התקציב שאושרה במועצת העיר. רק בחודש פברואר השנה (2011), הסכים משרד הפנים לאשר את תקציב 2010. למרות זאת, העבירה העירייה במהלך שנת 2010, כספי תמיכות בסך 2.3 מיליון שקלים, בניגוד להנחיות שאסרו עליה לעשות זאת לפני אישור התקציב. העירייה טענה בתגובה, כי היא סברה שדי היה באישור התקציב במועצת העיר וכי אין צורך להמתין בנושא זה לאישור משרד הפנים.
'העמותה הכללית לספורט' שמנהלת את קבוצת הכדורסל, קיבלה 47 אלף שקלים ככספי תמיכות, מבלי לקבל אישור לכך מועדת תמיכות. העירייה קיבלה שירות מחברת כוח האדם 'מנפאואר', ללא כל הסכם עם החברה או מכרז. בדרך זו הועסקו 13 עובדות במחלקות החשב הכללי הגזבר וראש מינהל משאבי אנוש. 'מנפאואר' חייבה את העירייה לפי עלות העובדת בתוספת עמלה של 15.39 אחוזים. בסך הכל שולמו ל'מנפאואר' במהלך שנת 2010, למעלה מ-1.1 מיליון שקלים. תגובת העירייה: "קיים הסכם מסגרת שנחתם עם 'מנפאוור' בשנת 2005. הפעלת ההסכם כפופה להוצאת הזמנה נפרדת מתוקצבת וחתומה. ההזמנה בוצעה ללא מכרז מאחר ובאילת פועלת חברה אחת שנה 'מנפאואר'".

משרד רואי החשבון גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' שהכין את דו"ח הביקורת עבור משרד הפנים, ביקש להפנות תשומת לב מיוחדת למצבה הכלכלי הרעוע של עיריית אילת, המתבטא בכך שהעירייה לא תוכל לגבות למעלה מ-65 אחוזים מהחובות כלפיה (143 מיליון שקלים). כמו כן, היקף ההלוואות העצום שנטלה העירייה מהווה כ-60 אחוזים מתקציבה. ואם לא די בכך, נגד העירייה עומדות תביעות משפטיות בהיקפים גדולים ביותר.

מעיריית אילת נמסר בתגובה: "בהתאם להנחיות הממונה על הביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, יש להביא את הדו"ח עם התייחסות העירייה לדיון בפני ועדת הביקורת, לממונה על המחוז ולדיון במועצת העיר. בימים אלו, אנו פועלים להכנת התייחסות העירייה והעברתה לגורמים הרלוונטיים לדיון. לעניין סעיף חובות בארנונה, ראוי לציין את מגמת הקיטון ביתרות החוב במהלך השנים ולהדגיש את הקיטון המשמעותי משנה שעברה לשנה זו. ככלל יצוין, כי עיריית אילת פועלת כל העת לגביית חובות מכלל החייבים הן במישור המינהלי והן במישור המשפטי".

חברי מועצה ובכירים חייבים כספים


בדו"ח הביקורת מצוין (כמו בשנים קודמות), כי חבר המועצה שמואל פילוס ('תנופה'), חייב לעירייה 116 אלף שקלים ארנונה. פילוס אמר בתגובה: "הסיפור הזה מאוד מצער אותי. חבר מועצה צריך לשמש דוגמה. אם החוב היה שלי, הייתי חייב לשלם אותו: 'נאה דורש נאה מקיים'. החוב המדובר הוא מלפני 15 שנה. היה לי שוכר בנכס שלא שילם, והחוב הופיע על השם שלי. התבקשתי, אז בידי מנהל הגבייה, להביא את האדם שייתן תצהיר שהוא בעל החוב. הבן אדם נתן תצהיר, והוא מופיע בתיק, וזה היה אמור לעבור על השם שלו. משום מה, 12 שנים לאחר מכן, שלחו לי מכתב שאני בעל חוב. איפה הם היו במשך 12 שנה? גם אם החוב היה שלי, לאחר כל השנים שעברו, זה היה צריך להיות מוגדר כ'חוב אבוד'".

בכיר עירייה נוסף שחייב כסף בגין אגרות שילוט, הוא מנהל מנהלת השכונות, נחום סרי. סכום החוב המעודכן: 20 אלף שקלים. עיריית אילת מסרה למשרד הפנים, כי מדובר "בחוב שנוי במחלוקת. לא ניתן לפנות מנהלית. אם תוגש, החייב יטען להתיישנות והחוב יימחק. לכן מעדיפים להפעיל לחץ ללא הליכים". נחום סרי אמר בתגובה ל'ערב ערב': "מדובר על חוב ישן נושן בן 15 שנה, בהיותי עצמאי. הייתה מחלוקת ביני לבין הרשות לגבי שילוט. אמרו לי שיש לי שלושה שלטים, בשעה שהיה לי רק שלט אחד שעליו שילמתי. הסכמתי לשלם את מה שלא שנוי במחלוקת. את מה ששנוי במחלוקת, אמרתי: 'את זה אני לא משלם'. אם לא הייתי עובד עירייה, גם את מה שהסכמתי לשלם, לא הייתי משלם".

יו"ר המועצה הדתית, חביב חזיזה, חייב לפי הדו"ח 334 אלף שקלים. עיריית אילת מסרה למשרד הפנים, כי "נגד חזיזה הוגשה תביעה משפטית, יש עיקול בחשבון ועיקול רכב". חביב אמר בתגובה ל'ערב ערב': "אין לי שום חוב על הבית הפרטי שלי, עיקול על החשבון או על רכב. החוב המדובר הוא של חברות עסקיות שהיו בבעלותי, לא שלי. לא יודע למה מכניסים אותי לדבר הזה".

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש