מנהל בית הספר 'נוף אילות':

מאת: ● 5/4/2011 20:41 ● ערב ערב 2492
קרוב ל-60 ילדי אפריקה שוהים בבית הספר 'נוף אילות' בתנאי דלות ועזובה. המורות לא מורות, התעודה לא תעודה, חצי מהתלמידים לא מגיעים לבית הספר וגם טלפון. אז למה לקרוא לזה בית ספר?. איפה חוק חינוך חובה? חוק ביקור סדיר? חוק הנוער? מישהו? משהו? ישראל נהרי, מנהל בית הספר 'נוף אילות', הפועל בקיבוץ אילות הוא איש חייכן ונעים סבר, המדבר בכנות רבה.
 מנהל בית הספר 'נוף אילות':